บริษัท เที่ยวรอบโลก จำกัด (TRLTOUR) เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 หรือ ปี ค.ศ. 2001 เป็นบริษัทฯ เล็กๆ ของไกด์ตัวเล็กๆ ชื่อว่า คุณสาหร่าย ไกด์ใจดี ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอการเดินทางแนวทางใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการท่องเที่ยวมายาวนาน และเป็นหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางมากว่าค่อนโลก สะสมบ่มเพาะประสบการณ์จนสุกงอม กระทั่ง ที่สุดมาเป็นบริษัท เที่ยวรอบโลก จำกัด เริ่มจากเป็นตัวแทน ของบริษัทฯ ท่องเที่ยวต่างๆ จากประเทศแถบชมพูทวีปเช่น อินเดีย เนปาล ภูฎาน ปากีสถาน ศรีลังกา ทิเบต อิหร่าน จอร์แดน อียิปต์ และในอนาคตกำลังจะเพิ่มประเทศที่เป็นตัวเทนอีกคือ อุซเบกิซถาน คาซัคสถาน ฯลฯ 

       ประเทศเหล่านี้ต้องการความเข้าใจถึงวัฒนธรรม การติดต่อที่ยากลำบากในการเจรจาที่ไม่เข้าใจ เวลา อาหารการกิน ซึ่งเหล่านี้เราต่างได้ตอบโจทย์ของคำถามเหล่านี้ได้อย่างลงตัว ด้วยคุณสาหร่ายไกด์ใจดี มีพื้นฐานครอบครัวเป็นลูกครึ่ง ไทย – อินเดีย อาศัยพระบรมโพธิสมภาร มาเป็นรุ่นที่ 4 ทั้งยังสามารถพูด อ่านเขียน ภาษาฮินดี ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวชมพูทวีปใช้กันในปัจจุบันเป็นอย่างดี 

      ด้วยความเข้าใจทางวัฒนธรรมทั้งไทย และ ประเทศแถบชมพูทวีปเป็นอย่างดี จึ่งทำให้ผู้เดินทางไปกับเที่ยวรอบโลก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาของวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เดินทางในเรื่องอาหารการกิน ที่พักโรงแรม การบริการต่างๆ ของคนไทย ฯลฯ

ด้วยปณิธานว่า “ชีวิตนี้ขอให้ได้เที่ยวรอบโลก” และจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของบริษัทฯ การเดินทางแห่งสีสัน ศรัทธา สั่งสมความหมายดีๆ ค้นหาคำตอบแห่งความหมายต่างๆ .....ร่วมเดินทางกับเราสิครับ ...เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป …..

การอ่าน พาให้เราเข้าใจ การเดินทาง พาให้เราได้ประสบการณ์

India – Nepal – Bhutan – Burma – Tibet – Pakistan – Sri Lanka
Indonesia – Malaysia – Singapore – Vietnam – Cambodia – Laos
Iran – Turkey – Jordan – Greece – Uzbekistan – Kazakhstan
ร่วมเดินทางไปกับ.... TRLTOUR เที่ยวรอบโลก